Vermoeidheid bij kinderen

Onze wereld wordt steeds drukker, van alle kanten komt informatie op ons af en er zijn steeds meer invloeden waar we aan blootgesteld worden. Onze hersenen hebben moeite om deze enorme hoeveelheid aan informatie te verwerken omdat ze qua ontwikkeling nog eeuwen achterlopen. De aanpassing van het menselijk lichaam gaat maar heel langzaam en daarom is het ook voor kinderen erg lastig om met die grote hoeveelheid prikkels om te gaan. Daarnaast leggen we kinderen heel veel druk op, zoals sporten, overal bij zijn en leren. Kinderen ‘moeten’ van alles, waardoor ze een ongelooflijk drukke, vaak zelfs overvolle agenda hebben.

Chronische vermoeidheid, wat is het?

Het is dan ook niet zo vreemd dat vermoeidheid bij kinderen steeds vaker voorkomt. En dan hebben we het niet over vermoeidheid die na een nachtje goed slapen weer over is, maar over een vermoeidheid die langer dan zes maanden aanhoudt en waarbij kinderen nauwelijks energie hebben om de dag fatsoenlijk door te komen. Meestal komen deze kinderen in een vicieuze cirkel terecht; door de vermoeidheid zijn prikkels nog minder te verdragen, waardoor er steeds minder prikkels nodig zijn om extra overprikkeld te raken en nog vermoeider te worden.

Kan fysiotherapie helpen?
Veel kinderen met chronische vermoeidheid zijn niet alleen moe maar hebben ook last van spier- en gewrichtspijnen, hoofdpijn en slaapstoornissen. Dit alles maakt het moeilijk om de vermoeidheidsklachten als geheel te behandelen. Toch is dit wel mogelijk en een fysiotherapeut kan hierbij helpen. Veel kinderen blijken baat te hebben bij een gericht bewegingsprogramma waarbij ze onder begeleiding steeds meer gaan bewegen. Dit klinkt tegenstrijdig als je al heel erg moe bent en in het begin zal het ook zeker afzien zijn omdat de vermoeidheid en spierpijnklachten zullen toenemen. Toch blijkt dat doorzetten uiteindelijk leidt tot resultaat en dat er na enige tijd een verbetering optreedt waardoor er meer kan worden ondernomen.

Als uw kind ernstig vermoeid is, praat dan eens met een fysiotherapeut en bekijk of een gericht bewegingsprogramma een oplossing kan bieden voor de klachten van uw kind. De professionals van Kind- en Jeugdfysiotherapie Enschede bieden u graag een helpende hand.