Werkwijze

 1. Er wordt eerst met u en uw kind besproken welke vraag belangrijk is, waarvoor u komt.
 2. Daarna wordt, indien nodig uitgebreid onderzoek gedaan.
 3. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden waarvan u denkt dat het van invloed op uw kind zou kunnen zijn.
 • Het bewegen van het kind, de mogelijkheden en beperkingen door de situatie van dat moment, worden beoordeeld.
 • De motoriek wordt als dit nodig is bekeken, en getest.
 • De spierstabiliteit wordt gemeten (of geobserveerd bij jonge kinderen), Daarna volgt een analyse of het ‘past’ bij de leeftijd en het kind.
 • De lichaamslengte en het lichaamsgewicht worden gemeten en bekeken, zonodig wordt de BMI berekend.
 • De zintuiglijke functies worden, als dit belangrijk zou kunnen zijn, bekeken. Het gaat hier om de vraag hoe uw kind zintuiglijke prikkels verwerkt, dit gebeurt volgens een gestandaardiseerde test.
 • De schrijfmotoriek wordt als dit nodig is, bekeken en gemeten, ook volgens een gestandaardiseerde test.
 • De lichamelijke conditie wordt, als dit nodig is, gemeten met behulp van een loopband of fietstest.
 • Bij pijn wordt de pijnwaarneming besproken, deze wordt vastgelegd in een persoonlijke waarde die het kind of u als ouder in een schaalverdeling mag aangeven. Er wordt steeds bekeken of de pijn een relatie heeft met bijvoorbeeld de functionele spierstabiliteit of het spierbotsysteem.
 • De visueel- ruimtelijke ontwikkeling wordt als het nodig is uitgebreid getest. Vaak wordt dit gedaan, als dit gewenst is, bij schrijfproblemen

Naar aanleiding van gedane metingen / testen wordt bekeken welke rol alle gemeten functies in relatie tot het spiersysteem met z’n belangrijke stabiliserende functie, naast andere spierfuncties hierbij inneemt. (zie wetenschappelijk onderzoek / BMCT- methode).

Alle relevante onderdelen van het onderzoek worden bekeken waarna behandeldoelen met u en uw kind(afhankelijk v/d leeftijd) worden besproken om te bekijken waaraan gewerkt zal gaan worden, wat wenselijk en belangrijk is.