Redenen van hulpvragen

Veel voorkomende redenen voor het vragen van hulp van de kinderfysiotherapeut zijn:

 • Motorische achterstand bij uw kind (baby, dreumes,peuter, schoolkind of middelbare scholier).
 • Achterliggende fundamentele redenen van motorische achterstand: zo kan een zwakke spierstabiliteit vaak concentratie, angst, onzekerheid en onrust sterk beïnvloeden.
 • Zintuiglijke ontwikkeling kan een reden zijn dat bij een kind nog (beter)ontwikkeld zou kunnen worden, zwakke spierstabiliteit kan dit vaak verstoren/beïnvloeden.
 • Hulp bij een kind met een longprobleem: als uw kind soms benauwd is of een benauwdheidsaanval heeft gehad kan naast medicijnen kinderfysiotherapie hulp bieden. Een belangrijke ondersteuning is het ontwikkelen van voldoende energie in het stabiliserende spiersysteem naast het aanleren van een van een goed adempatroon.
 • Herstel na een ongeval(letje), als uw kind een arm of een been gebroken heeft volgt een periode van herstel. Om het lichaam hierbij optimaal te helpen ontwikkelen kan kinderfysiotherapeutische hulp noodzakelijk zijn.
 • Een kind met een bepaald syndroom: als uw kind een bepaald syndroom heeft kan een optimale spiermatige ontwikkeling een gunstige invloed hebben op zijn of haar ontwikkeling.
 • Een vraag over lichamelijke conditie: voor het opbouwen van een goede lichamelijke conditie is het voor een kind belangrijk om de hart/longactiviteit te ontwikkelen. Daarvoor heeft een kind voldoende spierstabiliteit nodig, zowel voor een jong als voor een iets ouder kind is dit belangrijk.
 • Houdings-asymmetrie, een typische houding, een vreemde manier van lopen of bewegen kan een reden voor het vragen van advies of hulp zijn.
 • Voorkeurshouding, uw baby kan een sterke éénzijdige houding hebben, of ontwikkelen. Het is dan belangrijk om kinderfysiotherapeutische hulp te zoeken.
 • Schedelasymmetrie(plagiocephalie), zo wordt ook wel een scheve schedel bij een baby genoemd. Dit is meestal zichtbaar aan de achterkant van de schedel, soms ook aan de voorkant.
 • Doorgezakte voet(jes): bij doorgezakte voet(jes) bij jonge kinderen kan een zwakke spierstabiliteit in het hele lichaam een belangrijke reden zijn
 • Tenenlopen: soms doen kinderen dat kort, maar soms ook gedurende een langere periode. Het is belangrijk om een dergelijk looppatroon niet te negeren, maar advies te vragen.
 • Vaak vallen: als u vind dat uw kind wel erg vaak valt, dan kan het zijn dat achterliggende factoren die een rol spelen bij een onzekere of soms dynamische motoriek.
 • Schrijfproblemen: dit worden ook wel schrijfmotorische problemen genoemd. Er wordt altijd bekeken of er een relatie is tussen het schrijven van uw kind op zich, en eventuele andere factoren die van belang zouden kunnen zijn.
 • Overgewicht: kinderen met overgewicht worden door de kinderfysiotherapeut uitgebreid gezien. Er wordt bekeken waar de problematiek ligt, hoe de stofwisseling kan worden aangezet, of het spiersysteem stabiel is en, welke mogelijkheden er zijn in het dagelijks leven.
 • Bedplassen ’s nachts / of overdag laat zindelijk zijn: een zwakke spiermatige stabiliteit kan een belangrijk oorzaak zijn voor deze kinderen. Er wordt altijd individueel bekeken hoe een kind het beste geholpen kan worden.
 • Groeipijnen: pijnlijke benen(meestal) ’s avonds of ’s nachts kan heel moeilijk en vervelend zijn voor een kind. Vaak is het spier-botsysteem heel goed stabiliserend te oefenen, waarmee de groeipijnen verdwijnen. Individueel onderzoek is daarbij eerst belangrijk.
 • Trage zwemmers: als kinderen er lang over doen voordat zij het zwemmen, de zwemslag onder ‘de knie’ krijgen, kan hulp van een kinderfysiotherapeut belangrijk zijn. Vaak is er sprake van onvoldoende spierstabiliteit waardoor spierketens onvoldoende samen kunnen werken.
 • Orthopedagogische/psychologische redenen: Dit kunnen redenen zijn die een mogelijk leerprobleem bij uw kind ondersteunend kunnen helpen. De combinatie concentratie, onzekerheid, zelfvertrouwen en soms zwakke/eenzijdige zintuiglijke ontwikkeling kan mogelijkheden voor hulp bieden. Er wordt altijd individueel bekeken óf én welke hulp geboden zou kunnen worden.
 • Een andere reden voor kinderfysiotherapeutische hulp? Bel op en stel uw vraag.